به گزارش ایران پلاک به نقل از اخبار خودرو ،قیمت این خودرو ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از سوی رامک خودرو اعلام شده است و در سه مدل قابل واگذاری است.
بر اساس این گزارش در مدل نخست خریدار با پرداخت ۸۰ میلیون تومان به عنوان پیش پراخت می تواند از یک میلیون تومان تخفیف استفاده کند، در این مدل، خودرو بعد از ۹۰ روز کاری تحویل مشتری شده و مابقی قیمت خودرو در زمان تحویل دریافت خواهد شد.
همچنین خریدار می تواند پیش پرداخت خود را ۶۰ میلیون تومان کاهش دهد و به جای یک میلیون تومان هدیه از ۵۰۰ هزار تومان هدیه استفاده کند.
در مدل سوم نیز خریدار ۴۰ میلیون تومان به عنوان ودیعه پرداخت می کند و ۲۰ میلیون تومان نیز بعد از ۴۵ روز پرداخت خواهد شد.
گفتنی است نرخ سود انصراف در این طرح ۱۶ درصد و نرخ سود مشارکت ۲۰ درصد تعیین شده است.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک