به گزارش ایران پلاک - علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در خصوص سهمیه سوخت تاکسی های غیرفعال اظهار داشت: در حال جمع آوری اطلاعات همه تاکسی هایی هستیم که پروانه فعالیتشان فاقد اعتبار است. هدف از این کار شناسایی تمام تاکسی های غیرفعال و معرفی آن ها به وزارت کشور به منظور ابطال سهمیه سوخت است.
وی ادامه داد: این آخرین فراخوان برای به روز شدن اطلاعات و تمدید اعتبار فعالیت تاکسیران هاست، زیرا پیش از این چندین نوبت به آن ها اعلام شده است و در صورت عدم تمدید پروانه، سهمیه بنزین این تاکسی ها باطل می شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران در ادامه بیان داشت: رانندگان تاکسی های تهران برای جلوگیری از ابطال سهمیه بنزین خود نسبت به تمدید پروانه خود در هفته جاری اقدام کنند، زیرا تمدید پروانه پس از ابطال سهمیه، آن ها را با چالش روبه رو خواهد کرد و دریافت دوباره سهمیه بنزین زمان بر خواهد بود.

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک