به گزارش ایران پلاک - حزب سوسیال دموکرات آلمان اعلام کرد که از وضع محدودیت سرعت برای حرکت خودروها در بزرگراه های این کشور حمایت می کند.

به گفته ساسکیا اسکن، یکی از دو رهبر حزب سوسیال دموکرات، این حزب با حزب دموکرات مسیحی در مورد وضع محدودیت سرعت در شبکه بزرگراه های آلمان مذاکره خواهد کرد. سوسیال دموکرات‌ها شریک ائتلافی حزب دموکرات مسیحی در کابینه آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان هستند.

حزب سوسیال دموکرات به دنبال وضع محدودیت سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت در شبکه بزرگراه‌های آلمان است.

این پیشنهاد با این حال با واکنش منفی حزب محافظه کار دموکرات مسیحی و متحدان آن روبرو شده است. آندریاس شویر، وزیر حمل و نقل کابینه آنگلا مرکل که عضو حزب سوسیال مسیحی بایرن (متحد سنتی دموکرات مسیحی ها) است در واکنش به پیشنهاد ساسکیا اسکن گفت: «ما وظایف مهمتری از طرح چندین و چند باره این موضوع تهییج کننده داریم.»

وی تاکید کرد که طرح وضع محدودیت سرعت در بزرگراه های آلمان از حمایت عمومی برخوردار نیست.

ساسکیا اسکن در روز ۳۰ نوامبر (۹ آذر) به همراه والتر بوریانس به رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان برگزیده شد. این سیاستمدار ۵۸ ساله آلمانی بر این باور است که اجرای مقررات محدودیت سرعت در بزرگراه های آلمان به این کشور کمک خواهد کرد تا با بهبود ایمنی بزرگراه ها به اهداف خود در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی دست یابد.

اداره فدرال محیط زیست آلمان اوایل ماه جاری به دولت این کشور توصیه کرده بود که برای حرکت خودروها در بزرگراه‌ها محدودیت سرعت در نظر بگیرد. این نهاد پیشنهاد کرده بود که حداکثر سرعت مجاز برای حرکت خودروها در شبکه بزرگراه های آلمان ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در در نظر گرفته شود.

هم اکنون رانندگان در بزرگراه های آلمان با محدودیت سرعت روبرو نیستند و بسیاری از آنها با سرعت بیش از ۲۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت می کنند.

منبع : ایران جیب
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک