به گزارش ایران پلاک - عمار سعیدیانفر مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیک اظهار داشت: ساکنین محدودهای ترافیکی تهران فراخوان شده‌اند و آنها برای بهره‌مندی از تخفیف ۵۰ درصدی باید حتما در سایت تهران‌من ثبت نام کنند.
وی ادامه داد: برای ثبت نام ساکنین محدوده طرح ترافیک مهلت خاصی در نظر گرفته نشده و در هر موقع از سال می‌توانند برای ثبت نام اقدام کنند. وی در مورد زمان اجرای طرح کاهش آلودگی یا همان زوج و فرد سابق، بیان داشت: این طرح از ابتدای تیرماه آغاز می‌شود و هر پلاک خودرو چه زوج و چه فرد می‌تواند در هر فصل ۲۰ روز تردد رایگان داشته باشد. این مدت برای پلاک های غیر تهران ۱۵ روز در هر فصل است. البته باید به این نکته اشاره کرد که برای بهره‌مندی هر دو گروه از تردد رایگان در این طرح، باید حتما در سایت تهران‌من ثبت نام کنند.
وی در پایان تصریح کرد: خودروهایی که هم ساکن محدوده طرح هستند و هم از معاینه فنی برتر برخوردار باشند، از هر دو ضریب تخفیف با هم بهره‌مند خواهند شد.

منبع :‌ خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک