به گزارش ایران پلاک - برخی از خریداران خودرو پس از تعویض پلاک برای ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی به این مکان مراجعه می کنند ولی برای مراجعه به این مکان ارائه برخی از مدارک لازم است در این مطلب به ان پرداخته شده است.

مدارک مورد نیاز برای وکالت فروش و سند قطعی نقل و انتقال خودرو:

- حضور فروشنده و خریدار و یا نماینده قانونی آنها (وکیل)

- اصل کارت ملی و شناسنامه طرفین معامله

- اسناد مالکیت خودرو ( در صورتیکه فروشنده اولین مالک خودرو است ارائه برگه کمپانی و یا برگه گمرک و در صورتیکه فروشنده مالک اول نباشد ارائه آخرین بنچاق دفترخانه )

- شناسنامه خودرو ( برگ سبز صادره توسط مراکز تعویض پلاک )

- برگ تاییدیه نقل و انتقال خودرو (صادره توسط مراکر تعویض پلاک) (جهت تنظیم وکالت فروش نیاز نمی باشد)

- اصل برگ مفاصاحساب عوارض خودرو صادره از دفاتر خدمات الکترونیک شهر یا شهرداری(پرداخت شده توسط فروشنده)

- اصل بیمه نامه شخص ثالث معتبر

هزینه انتقال سند کلیه مدل های پژو پارس در سال ۹۸:

نوع خودرو سال ساخت هزینه کل انتقال سند (تومان)
پارس بنزینی ۱۳۹۸ ۱،۰۶۱۱،۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۷ ۹۶۵،۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۶ ۸۶۹،۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۵ ۷۷۳،۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۴ ۶۷۷،۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۳ ۵۸۱،۰۰۰
پارس بنزینی ۱۳۹۲ ۴۸۵،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۸ ۱،۰۸۸،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۷ ۹۹۰،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۶ ۸۹۱،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۵ ۷۹۲،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۴ ۶۹۳،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۳ ۵۹۵،۰۰۰
پارس دوگانه سوز ۱۳۹۲ ۴۹۶،۰۰۰
پارس LX TU۵ ۱۳۹۸ ۱،۱۹۸،۰۰۰
پارس LX TU۵ ۱۳۹۷ ۱،۰۸۸،۰۰۰
پارس LX TU۵ ۱۳۹۶ ۹۷۸،۰۰۰
پارس LX TU۵ ۱۳۹۵ ۸۶۹،۰۰۰
پارس LX TU۵ ۱۳۹۴ ۷۵۹،۰۰۰
پارس LX TU۵ ۱۳۹۳ ۶۵۰،۰۰۰
پارس LX TU۵ ۱۳۹۲ ۵۴۰،۰۰۰
پارس LX اتوماتیک ۱۳۹۸ ۱،۳۹۹،۰۰۰
پارس LX اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱،۲۶۹،۰۰۰

منبع : ایران جیب
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک