به گزارش ایران پلاک - ساکنین محدوده طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا، از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار هستند و همچنین یک خروج قبل از ساعت ۸:۳۰ صبح و یک ورود بعد از ساعت ۱۷ رایگان خواهند داشت.

افرادی که معاینه فنی برتر برای خودروهایشان داشته باشند نیز از تخفیف ۲۵ درصدی برخوردارند همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر تهران آژانس‌ها و مؤسسات اتومبیل کرایه از تخفیف ۵۰ درصدی برخوردار بوده و اگر سه سند سفر در سامانه سفربرگ شهرداری اخذ کنند تخفیف ۷۰ درصدی خواهند داشت.

راننده‌های وانت‌بار نیز تخفیف ۵۰ درصدی داشته ولی اگر یک باربرگ از سامانه بارانه دریافت کنند تخفیف ۷۰ درصدی خواهند داشت.

سرویس‌های مجاز مدرسه و خودروهای آموزش رانندگی نیز تخفیف ۷۰ درصدی داشته و همه پلاک‌های ویلچر عوارض طرح برای آنها صفر است.

طبق مصوبه شورای شهر تهران خبرنگاران و بیماران خاص و معلولین از تخفیف ۹۰ درصدی طرح ترافیک و طرح کاهش آلودگی هوا( زوج و فرد سابق) برخوردار هستند.

افرادی که در حساب شهروندی خود اعتبار کافی داشته باشند در صورت ورود به طرح نیز تخفیف ۲۰ درصدی خواهند داشت در غیر اینصورت رانندگان یک ماه فرصت دارند که حساب شهروندی خود را شارژ کنند چرا که در غیر این صورت دو جریمه برای آنها اعمال خواهد شد یکی برای عوارض و دیگری جریمه پلیس لذا شارژ حساب شهروندی ضرورت دارد.

افرادی که در زمان‌های غیر اوج (بعد از ساعت ۱۰ صبح ورود و قبل از ۱۶ خروج)، داشته باشند، از تخفیف ۳۰ درصدی برخوردار بوده و برعکس این موضوع ۵۰ درصد به هزینه طرح آنها اضافه خواهد شد

از اول تیر شهروندان باید عوارض تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد) را پرداخت کنند که هزینه عوارض آن نصف عوارض طرح ترافیک است و برای ترددهای زیر ۲۰ روز عوارض محدوده کنترل آلودگی هوا (زوج و فرد) رایگان است ولی شهروندان حتماً به این نکته باید توجه داشته باشند که برای این محدوده نیز باید همچون طرح ترافیک از طریق مراجعه به سایت «تهران من»ثبت‌نام کنند.

منبع : ایران جیب

----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک