به گزارش ایران پلاک به نقل از اخبار خودرو ،بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از ۴۲۵ تن بلند گو خودرو به ارزش دلاری ۱,۳۰۱,۴۰۸ و ارزش ریالی ۳۹,۵۷۳,۰۷۰,۸۷۹ وارد کشور شده است.
کشور چین با ۲۸۵ تن و ۵۹۸ کیلو گرم به ارزش دلاری ۸۹۲,۸۵۱ و ارزش ریالی ۲۷,۱۶۳,۶۱۸,۸۳۶ بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و پس از آن کشور امارات با ۸۸ تن ۱۹۹ کیلوگرم به ارزش دلاری ۱۳۶,۷۷۹و ارزش ریالی ۴,۱۸۱,۳۹۳,۲۵۶ در رده دوم قرار دارد.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک