به گزارش ایران پلاک - در قانون جدید بیمه شخص ثالث تخفیف‌های عدم بروز خسارت مانند قانون قبلی همچنان پابرجا است. لیکن مطابق این قانون تخفیف‌های عدم دریافت خسارت متعلق به بیمه‌گزار (بیمه شونده یا خریدار بیمه نامه) است که وی می تواند تخفیف بیمه شخص ثالث را به خودروی خود، همسر، فرزندان یا والدینش منتقل کند.
از طرف دیگر، میزان تخفیفات عدم خسارت به ازای هر سال ۵% تعیین شده و حداکثر تا ۷۰% (برای سال چهاردهم) افزایش خواهد یافت و بعد از سال چهاردهم، میزان تخفیف عدم خسارت معادل ۷۰ ثابت خواهد ماند.
در قانون بیمه شخص ثالث قبلی، در صورت بروز خسارت و استفاده مقصر از بیمه نامه برای پرداخت خسارت، تمامی تخفیفات وی از بین می رفت. اما در راستای دفاع از حقوق بیمه گزاران و به نفع خریداران بیمه نامه، در قانون جدید کاهش میزان تخفیفات در صورت بروز هر خسارت و تخفیفات بیمه شخص ثالث خودرو به صورت زیر انجام می شود:
یکبار خسارت مالی ۲۰% کاهش تخفیفات
یکبار خسارت جانی ۳۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت مالی ۳۰% کاهش تخفیفات
دوبار خسارت جانی ۷۰% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت مالی ۴۰% کاهش تخفیفات
سه بار خسارت جانی ۱۰۰% کاهش تخفیفات
---------------------------------------------------------------------------------------
یکسال عدم خسارت ۵%
۲ سال عدم خسارت ۱۰%
۳ سال عدم خسارت ۱۵%
۴ سال عدم خسارت ۲۰%
۵ سال عدم خسارت ۲۵%
۶ سال عدم خسارت ۳۰%
۷ سال عدم خسارت ۳۵%
۸ سال عدم خسارت ۴۰%
۹ سال عدم خسارت ۴۵%
۱۰سال عدم خسارت ۵۰%
۱۱سال عدم خسارت ۵۵%
۱۲سال عدم خسارت ۶۰%
۱۳سال عدم خسارت ۶۵%
۱۴سال عدم خسارت ۷۰%

لازم به ذکر است که مطابق با قانون جدید دیگر مثل سابق با داشتن ۱ بار خسارت تمام سوابق تخفیف از بین نمی رود و فقط مقداری از تخفیفات کم میشود.

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک