به گزارش ایران پلاک - بازار خودرو کشورمان ماه ها است که با قیمت های متنوعی روبه رو شده است. در حال حاضر قیمت انواع خودروها به صورت روزانه مشخص می شود و بدون اغراق نرخ خودروهای پرفروش یا بهتر بگوییم پر متقاضی در برخی اوقات تا سه بار در روز نیز تعیین می گردد.
پیش از این تعدادی از خودروسازان ادعا می کردند که در صورت استفاده از فرمول ۵ درصد زیر قیمت بازار و با افزایش عرضه شاهد فروکش کردن التهاب بازار خودرو و پایین آمدن قیمت خودروها خواهیم بود. اما آنچه که این روزها شاهد آن هستیم دقیقا عکس این ادعا بوده و قیمت خودروها در ۲ هفته اخیر گاها تا ۳۰ درصد نیز افزایش داشته است.
امید می رود که با عرضه پیش فروش های اخیر از سوی خودروسازان کشور کمی از التهاب بازار خودرو کاسته شده و یا حداقل از افزایش قیمت خودروها جلوگیری شود.

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک