به گزارش ایران پلاک - شرکت های خودروساز داخلی در چند ماه اخیر با کاهش تولید روبه رو شده اند و علت چه کاهش عرضه باشد و یا کمبود قطعات باعث بروز مشکلات زیادی برای صنعت خودروی کشور شده است. با افزایش فشار تحریم ها و سوءمدیریت در صنعت کشور این صنعت بزرگ و اشتغالزا با مشکلات بزرگی مواجه شده است.
حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: شرکت های خودروسازی چون از مدیریت دولتی برخوردار هستند و این شرکت ها ناگزیر بوده در هر سطح تولید و درآمد باید قسمتی تحت عنوان هزینه ثابت به دولت پرداخت کنند و کاهش تولید خودروسازان به دلیل شرایط تحمیلی اقتصادی و سیاسی پیامدهای جبران ناپذیری برای این شرکت ها دارد. همچنین اگر این شرکت ها از ملاحضات سیاسی و دولتی در تصمیمات دوری کرده و صرفا منفعت اقتصادی و سودآوری را در نظر بگیرند، می‌توانند با شناورسازی هزینه های ثابت نسبت به سطح تولید و درآمد اقدام کنند.
وی در ادامه افزود: در شرایطی که میزان تولید و درآمد شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا کاهش یافته اما هزینه های ثابت کاهشی نداشته است، شرکت های زیر مجموعه این خودروسازان دچار زیان شده و در شرایط بحرانی تر وقتی این دو خودروساز و شرکت های تابع دچار زیان می‌شوند بخشی از سرمایه در گردش و دارایی های ثابت این شرکت ها در معرض نابودی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال اگر شرکتی هزار دستگاه را به فروش رسانده و ۱۰ درصد این درآمد صرف هزینه های ثابت شده باشد و اگر با کاهش تولید روبه رو شود وفروش این شرکت به ۵۰۰ دستگاه کاهش پیدا کند و نتواند هزینه های ثابت خود را کاهش دهد باید ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش را صرف هزینه های ثابت کند. حال در نظر بگیرید اگر این شرکت ۲۰ درصد سود برای فعالیت تولیدی خودر در نظر گرفته باشد و در صورت کاهش ۵۰ درصدی تولید عملا سوددهی حاصل از فعالیت تولیدی این شرکت صفر خواهد شد. در حال حاضر شرکت های خودروساز دولتی کشور با مرحله پیچیده تر دچار این مشکل هستند.
چالش افزایش حقوق و تعدیل نیرو
شرکت های خودروساز دنیا با کاهش تولید اقدام به فروش سایت های تولید یا تعدیل نیرو و کاهش هزینه ها خود می‌کنند اما در ایران به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی امکان تعدیل نیرو وجود ندارد.
کریمی سنجری در این مورد اظهار داشت: شرکت خودروسازی پژو در دوره تحریم های گذشته به دلیل خروج از بازار ایران مجبور به تعدیل نیروی چند هزار نفری خود شد ولی در کشور بخاطر مسائل سیاسی و اجتماعی شرکت ایران خودرو در ایران اجازه تعدیل نیرو را نداشت. حال با دور جدید تحریم های صنعت خودرو این موضوع در حال تکرار است . هزینه های ثابت به علت افزایش نرخ ارز و تامین لوازم مورد نیاز افزایش چشمگیری داشته و قیمت ها نیز سرکوب شده و اگر سطح قیمت ها متناسب با هزینه تولید و نرخ آزاد ارز به حاشیه بازار سپرده شود حتما با کاهش تقاضا بواسطه کاهش قدرت خرید مردم مواجه خواهیم شد. در این شرایط شرکت های خودروساز داخلی نه تنها اجازه تعدیل نیرو را ندارند بلکه باید نسبت به افزایش حقوق و دستمزد هم اقدام کنند که بخش مهمی از هزینه های ثابت محسوب خواهد شد.
حرکت صنعت خودروی کشور در جهت عکس
کریمی سنجری در پایان با بیان اینکه یکی از اهداف مهم شرکت های خودروسازی دنیا کاهش قیمت تمام شده است، افزود: شرکت های بزرگ خودروسازی دنیا علاوه بر افزایش نرخ تولید اقدام به کاهش هزینه های تولید می‌کنند که قسمتی از آن شامل هزینه های ثابت است. انتقال خط تولید به مناطق دارای نیروی کار و انرژی ارزان در جهت کاهش همین هزینه ها است. اما در کشور ما با کاهش تولید هزینه تولید نیز افزایش می‌یابد و همه چیز در جهت عکس جریان توسعه در دنیا تعیین شده است. با کاهش تولید و افزایش هزینه ها سرمایه در گردش و دارایی های ثابت خودروسازان بلعیده شده و کاهش تولید در کشور تاثیری بر کاهش هزینه ها دولت ندارد و صدمات سنگینی به صنعت خودروسازی کشور وارد خواهد کرد.

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک