به نقل از تسنیم ،شورای رقابت برای سال ۱۳۹۵ با محاسبه هر یک از عوامل مربوط به هر خودرو میزان تغییر در قیمت ها را تعیین و سقف جدید قیمتی هر خودرو را برای رعایت به شرکت های خودروسازی اعلام کرد.
شورای رقابت در دویست و چهل و هفتمین جلسه خود که به منظور بررسی بازار خودرو و نحوه اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت در سال جاری برگزار شده بود سقف جدید قیمتی هر خودرو را برای رعایت به شرکت های خودروسازی اعلام کرد.
صورتجلسه جدید شورای رقابت در مورد بازار خودرو به شرح زیر است:
شورا با توجه به درخواست شرکت‌های خودروساز داخلی مبنی بر افزایش قیمت خودروهایی که بازار رقابتی ندارند و قبلاً از طریق صدور دستورالعمل تنظیم قیمت شورای رقابت مشمول قیمت گذاری قرارگرفته اند، ابتدا کارشناسان مرکز ملی رقابت گزارش کارشناسی در خصوص عوامل مؤثر بر تعیین قیمت خودروها مطابق با دستورالعمل مصوب را ارائه نمودند. در این گزارش تغییرات سطح قیمت ها (تورم) مؤثر بر هر خودرو طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تغییرات نرخ ارز، و همچنین تغییرات رخ داده در کیفیت خودروهای مزبور به تفصیل توضیح داده شد.
سپس شورا با اکثریت آرا مقرر کرد:
مرکز ملی رقابت با عنایت و بر اساس دستورالعمل تنظیم قیمت تصویبی قبلی شورا، برای سال ۱۳۹۵ با محاسبه هر یک از عوامل مربوط به هر خودرو میزان تغییر در قیمت ها را تعیین و سقف جدید قیمتی هر خودرو را برای رعایت به شرکت های خودروسازی اعلام نماید.
به منظور حداکثر سازی توان رقابت در بازار خودرو، هر خودرویی که با توجه به تعرفه های وارداتی و خودروهای جایگزین در کلاس خود از قدرت رقابتی مناسبی برخوردار باشد به تدریج از نظام قیمت گذاری خارج خواهد شد.
به گزارش تسنیم، شورای رقابت در حالی مصوبه دویست و چهل و هفتمین جلسه خود را اعلام کرده که اعضای ناظر شورای رقابت بیان می‌کنند این مصوبه افزایش قیمت خودرو قانونی نیست و اعضای این شورا اعتراض خود را نسبت به این مسأله اعلام کرده‌اند.


----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک