به گزارش اخبار خودرو ،به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند،متمم شرایط فروش اقساطی اردیبھشت ماه ۹۵ محصولات ایران خودرو، برای برخی خودروھا طبق جدول پیوست از ۳۰ روز به ۴۵ روزه تغییر یافته است. لذا مقتضی است نمایندگان محترم بر اساس شرایط جدید ثبت نام از متقاضیان را به نحو شایسته به عمل آورند. مابقی شرایط ھمانند بخشنامه فروش اعتباری اردیبھشت ماه ۹۵ به شماره ۳۶۱۵ خواھد بود .
لازم به ذکر است برای سایر خودروھا طبق شرایط قبلی ثبت نام (مطابق بخشنامه ۳۶۱۵) ادامه خواھد داشت. فعال سازی این متمم از روز چھارشنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵ لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۳۱یا تا زمان تکمیل ظرفیت خواھد بود.
توضیحات:
۱ -موعد تحویل اعلام شده با احتساب روزھای تعطیل رسمی و پنج شنبه ھا در نظر گرفته شده است.
۲ -خودروی وانت آریسان دوگانه سوز با قیمت تخفیفی ایام ماه مبارک رجب ارائه می گردد.
زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ۹ صبح روز چھارشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵ می باشد.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک