به گزارش ایران پلاک - دعوایی که بین خودروسازها و قطعه سازها وجود دارد چه واقعیت داشته باشد چه سوری باشد، اما تاوان آن را صدها هزار کارگر قطعه ساز و خانواده هایشان می‌پردازند.در این مورد شرکت های بزرگ که قدرت را در دست دارند همیشه سرپا می‌مانند و شرکت های کوچک تر ضرر می‌دهند.در این بین کارگران علاوه بر ضرر مالی حتی ممکن است زندگی‌شان نیز فروپاشد.
در چند روز اخیر نامه مشترک دو انجمن کارفرمایی قطعه سازی و خودروسازی مبنی بر اینکه صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور از شهریور متوقف و تولید خودرو تا ۸۰ درصد کاهش خواهد داشت و این زنگ خطری برای بیکاری هزاران کارگر فعال در این حوزه است. صنعتی با سابقه ۶۰ ساله که در آستانه فروپاشی است.
چرا ارز دولتی به صنعتگران اختصاص نیافته است؟
جدا از بدهی های شرکت های بزرگ، چرا ارز دولتی به صنایع پر کارگر اختصاص نیافته است؟ کارگرانی که این روزها حال و روز خوشی ندارند.
مجتبی حاجی زاده(رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی کشور) با بین اینکه اگر قطعه ساز از خودروساز طلب دارد باید از مراجع قانونی دنبال طلب خود باشد که این بدهی خودروسازان ۱۵ هزار میلیارد می‌باشد و نباید بار این مشکلات همیشه بر روی دوش کارگران باشد. وی همچنین افزود:هم خودروساز هم قطعه ساز باید شفاف کنند که روند سود دهی این صنعت ها در سی سال گذشته به چه گونه ای بوده و کجاها رفته است.

تهدید به اخراج ۳۵۰ کارگر
علی خدایی(نماینده کارگران در شورای عالی کار):یکی از شرکت های قطعه ساز تهران تهدید کرده است که ۳۵۰۰ نیروی خود را اخراج می‌کند. وی گفت تولید کنندگان و کارفرمایان هر گاه از دولت چیزی درخواست می‌کنند ولی بدست نمی‌آورند تهدید به اخراج نیرو می‌کنند.این برخوردها بخاطر این است که کارگران امنیت شغلی نداشته و هرگاه عرصه بر کارفرمایان تنگ می‌شود تهدید به اخراج نیرو می‌کنند.
رتبه اول واردات قطعه!
وقتی نگاهی به نمودار توزیع واردات در چهار ماه نخست سال ۹۷ می‌اندازیم می‌بینیم که واردات قطعه حجم زیادی را به خود اختصاص داده است. سوال این است در شرایطی که قطعه سازها در آستانه فروپاشی هستند چرا این اجازه داده شده است؟
بیژن امیری(فعال صنفی): کارگران قطعه ساز همیشه آسیب پذیر تر از کارگران خودروساز هستند و اکثر آن ها در واحدهای کوچک و بدون هیچ امنیت شغلی مشغول فعالیت هستند و به محض بروز مشکل ان ها از کار بیکار می‌شوند. کارفرمایان قطعه ساز به راحتی حقوق کارگران قطعه ساز را پایمال می‌کنند و بهانه همیشگی آن ها عدم پرداخت پول از طرف خودروساز است. باید دید تا کی کارگران قطعه ساز باید تاوان گناه نکرده را بپردازند؟

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک