به گزارش ایران پلاک - معاون فروش بهمن موتور گفت: به منظور توسعه محصول، آیتم های زیادی دخیل هستند مانند توان زیرساختی شرکت و موافقت برند اصلی و ... و نمی توان فقط با یکی از این دو آیتم دست به سرمایه گذاری بزرگ زد.

حمید رضا علیزاده، در گفت وگو با بیان این مطلب گفت: حتی چنانچه توان تولید ۲۱۲ هزار دستگاه مزدا ۳ در سال را می داشتیم، شرکت مادر به ما قطعات نمی داد تا این مهم تحقق یابد.

وی ادامه داد: توسعه تولید یک محصول نیاز به زیرساخت های بسیاری دارد و در اصل خواستن شرکت مادر که در مورد فعلی، یعنی شرکت مزدای ژاپن بسیار مهم تر از خواستن ما است.

معاون فروش بهمن موتور بیان کرد: وقتی شریک تجاری ما موافقت کند تازه ما باید یک سرمایه گذاری بسیار زیاد برای تغییر خط تولید خود انجام دهیم یعنی کاری کنیم که خط تولید ما بتواند به جای تولید مثلا ۵۰ دستگاه مزدا، ۱۰۰۰ دستگاه تولید کند که این کار آسانی نیست.

وی با اشاره به برنامه شرکت مزدای ژاپن برای از رده خارج کردن مزدا۳ از چرخه تولید خود گفت: شرکت بهمن یا هر شرکت دیگری زمانی حاضر می شود روی تولید و توسعه محصولی سرمایه گذاری هنگفت انجام دهد که حداقل ۱۰ سال بتواند محصول فوق را تولید و عرضه کند که مزدا ۳ این شرایط را ندارد.

علیزاده با اشاره به ورود ۲۱۲ هزار نفر برای خرید مزدا۳ در سامانه خرید خودرو تصریح کرد: حتی اگر می توانستیم این تعداد خودرو را تولید کنیم، شرکت مزدا به ما قطعه لازم را نمی داد و شما بدانید که رابطه همکاری ما و مزدای ژاپن برای تولید قطع شده است و این شرکت به بهانه تحریم ها از ایران خارج شد.

وی در خصوص جایگزین های مزدا۳ در سبد بهمن موتور گفت: ما برند هاوال و اف.ای.دبلیو را توسعه داده ایم و چند برند دیگر نیز همکار ما هستند و مزدا۳ با توافقات دو طرف، سهم زیادی در سبد بهمن نداشت اما همین تولید اندک از ابتدای سال تا کنون نسبت به هدف گذاری گروه، ۵۰ درصد افت کرده است.

منبع : ایران جیب
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک