تولید انواع سواری در برخی شرکتهای خودروساز داخلی افزایش و در برخی کاهش یافته است.
به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو با افزایش ۳۱٫۹ درصدی از ۳۷ هزار و ۶۰۷ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۴۹ هزار و ۵۹۷ دستگاه افزایش یافت.
در این مدت تولید انواع سواری در خودروسازی راین با کاهش صد درصدی از ۱۵۵ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به صفر رسید.
اسفند ماه سال گذشته تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران با افزایش ۳۲٫۶ درصدی از ۳۷۸۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۵۰۱۲ دستگاه افزایش یافت.
در این مدت تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا با رشد ۳٫۳ درصدی از ۳۱ هزار و ۱۱۶ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۳۲ هزار و ۱۵۳ دستگاه افزایش یافت.
اسفند ماه سال گذشته تولید انواع سواری در گروه بهمن با کاهش ۳٫۶ درصدی از ۵۳۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۵۱۱ دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع سواری در کرمان موتور با کاهش ۴۳٫۹ درصدی از ۳۲۶۱ دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به ۱۸۲۹ دستگاه کاهش یافت.
اسفند ماه سال گذشته تولید انواع سواری در سازه‌های خودرو دیار با کاهش صد درصدی از یک دستگاه در اسفند ۱۳۹۳ به صفر رسید.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک