به گزارش خبرخودرو ، رئیس شورای رقابت گفت: این شورا کاری به قیمت خودرو ندارد و فقط دستورالعمل مرکز ملی رقابت را اجرا می کند.

رضا شیوا درباره تغییر قیمت خودروها افزود: امروز برنامه شورای رقابت درباره خودروهایی که انحصاری هستند است و کار شورای رقابت قیمت گذاری درباره همه خودروها نیست بلکه ما درباره خودروهایی که رقیب ندارند قیمت گذاری می کنیم و بیشتر محصولات سایپا و ایران خودرو که تولیدات داخلی هستند و رقیب داخلی ندارند طبق قانون و مصوبه باید قیمت گذاری شوند.

وی ادامه داد: محاسبات قیمت گذاری را نیز مرکز ملی رقابت تعیین می کند که طبق دستورالعمل قبلی که تدوین شده است و با در نظر گرفتن تورم های بخشی، کیفیت و بهره وری این قیمت ها تعیین می شود.

شیوا گفت: در واقع مرکز ملی رقابت بعد از اینکه آمار و ارقام تورم از بانک مرکزی، سازمان بازرسی و بهره وری دریافت کرد آنها را بر اساس فرمول مورد نظر بررسی و به جمع بندی رسید قیمت گذاری صورت می گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه البته شرکت سایپا از نظر کیفیت، جریمه کم کیفیتی شده است افزود: به طور متوسط یک و هشت دهم درصد جریمه کم کیفیتی شده است.

رئیس شورای رقابت در ادامه گفت: با اینکه تورم بخش متوسط سایپا 4.4 دهم درصد بود اما به خاطر کم کیفیتی جریمه شد و در نهایت گروه سایپا به طور متوسط چهار دهم درصد افزایش قیمت داشت که اگر خودروی پراید را در نظر بگیریم این افزایش قیمت حدود 150 هزار تومان خواهد بود.

وی افزود: گروه ایران خودرو نیز 1.81 صدم درصد افزایش قیمت خواهد داشت و دلیل آن نیز این است که ایران خودرو از نظر کم کیفیتی جریمه نشد و در واقع کیفیت خودروهای ایران خودرو یک و 10 دهم درصد بهتر از سال گذشته است.

شیوا گفت: البته این افزایش قیمت در گروه سایپا به طور متوسط است و تورم هر خودرو متفاوت با خودروی دیگر است که در واقع مرکز ملی رقابت هفته آینده قیمت ها را به ریز اعلام خواهد کرد.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک