بر اساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در ایران افزایش یافته است.
به گزارش ایران پلاک به نقل از ایسنا، تولید انواع خودرو در مرداد ‌ماه امسال با رشد ۳۹.۴ درصدی از ۸۴ هزار و ۱۷۳ دستگاه در مرداد ‌ماه سال گذشته به ۱۱۷ هزار و ۳۳۹ دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری نیز با رشد ۴۱.۶ درصدی همراه بوده و از ۷۶ هزار و ۶۳۴ دستگاه در مرداد ‌ماه سال ۱۳۹۴ به ۱۰۸ هزار و ۴۸۹ دستگاه رسیده است.
تولید انواع وانت نیز مانند خودروهای سواری افزایش یافته و با رشد ۱۲.۳ درصدی از شش هزار و ۶۹۱ دستگاه در مرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به هفت هزار و ۵۱۱ دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز ۶۲.۷ درصد افزایش یافته و از ۵۱ دستگاه در مرداد ماه ۱۳۹۴ به ۸۳ دستگاه رسیده است.
مرداد ‌ماه امسال تولید انواع اتوبوس نیز با رشد ۸۲.۸ درصدی همراه بوده و از ۲۹ دستگاه در مرداد ‌ماه ۱۳۹۴ به ۵۳ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با رشد ۵۶.۶ درصدی از ۷۶۸ دستگاه در مرداد ‌ماه سال گذشته به ۱۲۰۳ دستگاه رسیده است.
همچنین در پنج ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو در ایران با رشد ۱۰.۳ درصدی از ۴۴۰ هزار و ۷۱۲ دستگاه در پنج ‌ماهه نخست سال گذشته به ۴۸۶ هزار و ۲۶۱ دستگاه افزایش یافته است. در این مدت تولید انواع سواری با رشد ۱۰.۶ درصدی از ۴۰۵ هزار و ۶۸۷ دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۴۴۸ هزار و ۵۲۲ دستگاه افزایش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با رشد ۹.۹ درصدی همراه بوده و از ۲۹ هزار و ۶۰۵ دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۳۲ هزار و ۵۳۳ دستگاه رسیده است.
پنج ماهه نخست امسال تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس نیز ۹.۶ درصد افزایش یافته و از ۲۸۰ دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۳۰۷ دستگاه افزایش یافته است. تولید انواع اتوبوس هم با رشد ۱۹.۱ درصدی همراه بوده و از ۳۰۴ دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۳۶۲ دستگاه افزایش یافته است.
اما در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش همراه بوده و با افت ۶.۲ درصدی از ۴۸۳۶ دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به ۴۵۳۷ رسیده است.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک