به گزارش ایران پلاک - قیمت های درج شده از تاریخ ۹۷/۰۲/۰۱ قابل اعتبار است.
خودرو مدل قیمت قبل قیمت جدید (نقدی-قطعی)
کولئوس ۲۰۱۸ ۳۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰
تلیسمان ۲۰۱۸ ۲۷۹/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷۱/۰۰۰/۰۰۰

منبع : دنیای خودرو
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک