به گزارش ایران پلاک - شرايط پیش فروش خودروھای SUV ویژه اسفند ۹۶، از روز سه شنبه ۹۶/۱۲/۱۵ لغایت ۹۶/۱۲/۲۸ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه مي گردد.
شرايط ويژه بخشنامه:
- امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.
- در این بخشنامه، امکان صلح تا يك مرتبه فراھم می باشد.
زمان فعال سازی بخشنامه: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۱۶

منبع : ایران جیب
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک