به نقل از فارس ،احمد پورفلاح به حضور یک هیأت ایتالیایی از روز گذشته در ایران اشاره کرد و گفت: این هیأت هم‌اکنون برای رایزنی‌های صنعتی به تبریز سفر کرده‌اند و پس از آن جلسه‌ای را با بنگاه‌داران و فعالان اقتصادی در استان قزوین خواهند داشت.
وی به سفر روز سه‌شنبه نخست‌وزیر ایتالیا که در رأس هیأت تجاری به ایران سفر خواهد کرد، اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ بارزگان ایتالیایی در رشته‌های مختلف صنعتی که ایتالیا در آنها سرآمد است وی را همراهی می‌کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در پاسخ به اینکه رایزنی‌های فیات به عنوان یک خودروساز ایتالیایی برای سرمایه‌گذاری در ایران بالاخره به کجا رسید، گفت: این خودروساز ایتالیایی با ایران‌ خودرو به نقطه عطف و تعامل خوبی رسیده است.
وی اضافه کرد: قرار است تا شرکت مشترکی بین فیات و ایران‌ خودرو تشکیل شبه نقل از فارس ،احمد پورفلاح به حضور یک هیأت ایتالیایی از روز گذشته در ایران اشاره کرد و گفت: این هیأت هم‌اکنون برای رایزنی‌های صنعتی به تبریز سفر کرده‌اند و پس از آن جلسه‌ای را با بنگاه‌داران و فعالان اقتصادی در استان قزوین خواهند داشت.
وی به سفر روز سه‌شنبه نخست‌وزیر ایتالیا که در رأس هیأت تجاری به ایران سفر خواهد کرد، اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ بارزگان ایتالیایی در رشته‌های مختلف صنعتی که ایتالیا در آنها سرآمد است وی را همراهی می‌کنند.
رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا در پاسخ به اینکه رایزنی‌های فیات به عنوان یک خودروساز ایتالیایی برای سرمایه‌گذاری در ایران بالاخره به کجا رسید، گفت: این خودروساز ایتالیایی با ایران‌ خودرو به نقطه عطف و تعامل خوبی رسیده است.
وی اضافه کرد: قرار است تا شرکت مشترکی بین فیات و ایران‌ خودرو تشکیل شود و فیات مقداری از سهام ایران‌ خودرو را خریدار کند.ود و فیات مقداری از سهام ایران‌ خودرو را خریدار کند.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک