به گزارش ایران پلاک - خریداران می توانند برای ودیعه اول بین بازه ۲۰ الی ۶۰ میلیون تومان یکی را انتخاب کنند.
اگر خریداران برای ودیعه اول مبالغ ۲۰ الی ۴۰ میلیون تومان را انتخاب کنند می‌بایست برای ودیعه دوم ۶۰ روز بعد ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان پرداخت کنند و ۶۰ روز بعد نیز برای ودیعه سوم همان مبلغ را واریز کنند.
اما اگر خریداران برای ودیعه اول مبلغ ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان را به حساب شرکت واریز کنند دیگر نیاز به پرداخت ودیعه دوم و سوم نخواهد بود. در تمامی انتخاب‌ها موقع تحویل خودرو خریداران باید مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای تکمیل مبلغ خودرو پرداخت کنند.
شرکت رامک خودرو برای خریداران دو نوع تسهیلات با مبالغ ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته است که تعداد اقساط و نرخ سود و مبلغ اقساط ان نیز با توجه به انتخاب خریداران متغیر خواهد بود.
گفتنی است که نرخ سود انصراف این طرح ۱۴ درصد است و تمامی هزینه های شماره‌گذاری و بیمه بر عهده شرکت خواهد بود.

منبع : دنیای خودرو
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک