به گزارش ایران پلاک - سیستم تعلیق یک خودرو انواع مختلفی دارد که معمولاً در تست های مختلف آنها را می خوانید. سیستم هایی نظیر سیستم تعلیق مستقل و یا غیرمستقل و همچنین انواع ساختار آنها. در این فیلم به صورت بسیار ساده انواع مختلف سیستم های تعلیق یک خودرو نشان داده می شود و کارکرد آنها نیز نشان داده می شود که متوجه عملکرد آنها به صورت بسیار ساده ای خواهید شد. سیستم تعلیق یک خودرو بخش بسیار مهمی است و انواع آن به صورت گسترده در خودروها استفاده می شود.

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک