به گزارش ایران پلاک - معمولا سرپایینی‌های بسیار طولانی در جاده‌ها وجود ندارد که تاثیرگذار باشد و یا اگر هم یک مسیر سرپایینی طولانی داشته باشیم، در مسیرهای کوهستانی خواهد بود که به هیچ وجه نباید دنده خلاص حرکت کرد، اما با این حال همیشه این سوال وجود داشته است که در مسیرهای سرپایینی آیا دنده خلاص مصرف سوخت کمتری دارد یا دنده سبک؟!.
در اکثریت اتومبیل‌های مدرن امروزی با سیستم پاشش سوخت الکترونیکی، گفته می‌شود که رانندگی در سرپایینی با دنده سنگین، مصرف سوخت پایین‌تری نسبت به رانندگی در حالت خلاص دارد، چرا؟ زیرا در این خصوص گفته می‌شود که هنگام حرکت در سرپایینی اگر جعبه دنده اتومبیل درگیر باشد، ECU موتور این شرایط را تشخیص داده و از پاشش سوخت در سیلندرهای اتومبیل جلوگیری می‌کند تا جاذبه زمین کار نیرو محرکه اتومبیل را انجام دهد.
حال از سوی دیگر اگر شما هنگام حرکت در سرپایینی‌ها، جعبه دنده اتومبیل خود را در حالت خلاص قرار دهید، نیرویی از سوی چرخ‌ها به جعبه دنده وارد نمی‌شود تا بوسیله آن بتوان فعالیت پیشرانه را تداوم بخشید، به همین دلیل اگر شما ماشین خود را در حالت خلاص قرار دهید، ECU موتور برای اینکه پیشرانه را روشن نگه دارد، مقدار سوخت اندکی را در داخل سیلندر پیشرانه اسپری می‌کند، در صورتی که می‌توان با حرکت دنده سنگین در سرازیری‌ها، از پاشش همین مقدار سوخت هم جلوگیری کرد تا در پایان اقتصاد سوخت بهتری برای اتومبیل شما بدست آید.
از طرفی دیگر هم معمولا پس از هر سرپایینی، یک سربالایی وجود دارد که اگر جعبه دنده خود را در حالت خلاص قرار دهید، نیاز به مصرف سوخت بیشتری خواهید داشت تا به قولی اتومبیل دوباره دور بگیرد و از سربالایی‌ها صعود کند.

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک