به گزارش ایران پلاک - به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می رساند، شرکت ایران خودرو پیش فروش دنا پلاس ويژه مھر ماه ۹۶ را از روز چھارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶ تا زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول ذیل ارائه مي‌نماید:
قواعد و ضوابط مھم بخشنامه:
- در اين بخشنامه صرفاً امكان ثبت نام براي مشتريان حقیقي فراھم مي باشد و ثبت نام براي شماره مشتري دوم نمايندگي و مشتريان حقوقي مجاز نمي باشد.
- قیمت نھايي خودرو در اين شرايط، در زمان ارسال دعوتنامه تعیین خواھد شد.
- در این بخشنامه، امکان صلح قرارداد فقط تا يك مرتبه فراھم می باشد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت ۹ صبح روز چھارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶ مي باشد

منبع : ایران جیب
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک