به گزارش ایران پلاک - کیا پراید در حقیقت فورد فستیوا است که امتیاز تولید آن توسط کیا خریداری شد. پراید سال ها است که در سایپا تولید می شود اما کماکان در آمریکا نمونه های فستیوا مربوط به سال های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ وجود دارد. می توانید تیزر تبلیغاتی فورد فستیوا یا همان کیا پراید را ببینید که مربوط به بیش از ۲۰ سال پیش است و در آمریکا پخش می شد.

منبع : خودرو بانک

----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک