به گزارش ایران پلاک - آمبولانس ها باید همیشه چنان ایمن و محکم باشند که در هنگام تصادف و یا چپ شدن بهترین استحکام را داشته و کمترین آسیب به بیمار وارد شود. در بالا تست Roll Over را می بینید که چپ شدن آمبولانس را در کنار نشان می دهد.

منبع : خودرو بانک
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک