به گزارش ایران پلاک به نقل از اخبار خودرو ،با اینکه برنامه های فروش چانگان CS35 دنده ای به صورت گسترده اعلام نمی شود و تولید آن هم آنچنان زیاد نیست، ولی به واسطه فروش گسترده نسخه اتوماتیک، این خودرو تا حد خوبی در بین مشتریان شناخته می شود. در حال حاضر چانگان CS35 دنده ای قیمتی کمتر از ۵۷ میلیون تومان را در بازار دارد. در روزهای پیش از عید، این خودرو گاهی تا ۵۸ میلیون تومان هم در بازار آزاد قیمت گذاری می شد.

----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک