به گزارش ایران پلاک به نقل از اخبار خودرو ،به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرایط پیش فروش عمومی بھمن ۹۵ محصولات ایران خودرو ، از روز شنبه ۹۵/۱۱/۰۲ لغایت ۹۵/۱۱/۳۰ و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول پیوست ارائه می‌گردد.
نکات مھم :
در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.
در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تمدید قرارداد با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.
امکان ایجاد تعھد برای شماره مشتری دوم نمایندگی وجود دارد.
– در این بخشنامه، امکان صلح ( تا دو مرتبه ) فراھم می باشد.
----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک