به گزارش ایران پلاک به نقل از ایسنا، المار دگنهارت، مدیرعامل شرکت آلمانی کانتیننتال به هفته نامه “ولت ام سونتاگ” گفت: رویکرد به خودروهای برقی به قیمت مشاغل در این شرکت قطعه سازی خودرو تمام خواهد شد اما بسیاری از این مشاغل با مشاغل جدید مربوط به خودروهای برقی جبران خواهد شد.
وی در ادامه افزود: با اینهمه هنوز زود است بگوییم شمار مشاغلی که حذف خواهند شد بیشتر از مشاغل جدید خواهند بود یا خیر.
طبق گزارش این نشریه، حدود ۳۰ هزار از ۲۱۸ هزار شغل کانتیننتال به موتورهای احتراق بستگی دارند.
بر اساس گزارش رویترز، کانتیننتال ماه گذشته اعلام کرد هزینه روی قطعات خودروی برقی را در سالهای آینده افزایش خواهد داد اما انتظار دارد هرگونه تاثیر قابل توجه بر درآمدش با فروش بیشتر از پروژه‌های تحقیقات و توسعه جبران شود.


----------------------
خرید و فروش خودرو های صفر و کارکرده فقط با ایران پلاک