قیمت بازار: میانگین قیمت خودروهای صفر آگهی شده در سایت ایران پلاک
قیمت نمایندگی: آخرین قیمت اعلام شده توسط کارخانه سازنده

پرشیا خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
مینی
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
کرمان موتور
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳ خرداد ۱۳۹۸
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
ریگان
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
گروه بهمن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
ایران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۱ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۱ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
پارس خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
۱ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
سیتروئن
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳ خرداد ۱۳۹۸
سایپا
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳ خرداد ۱۳۹۸
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۳ خرداد ۱۳۹۸
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
زامیاد
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳ خرداد ۱۳۹۸
ام جی
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
جیلی
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیران خودرو
قیمت نمایندگی(تومان) قیمت بازار(تومان) آخرین به روز رسانی مدل
۳ خرداد ۱۳۹۸