گروه بهمن
بسترن B50
بسترن B50 ()
  •  (cc)
  •  
  • اتوماتیک اسپورت
  • (شهر)
  • (اتوبان)
  • حجم موتور
  • قدرت موتور
  • گیربکس
  • مصرف سوخت
  • مصرف سوخت