گروه بهمن
وانت بهمن خودرو کارا ۱۷۰۰
وانت بهمن خودرو کارا ۱۷۰۰ ()
  •  (cc)
  •  
  • دنده ای
  • (شهر)
  • (اتوبان)
  • حجم موتور
  • قدرت موتور
  • گیربکس
  • مصرف سوخت
  • مصرف سوخت